સા.વિજ્ઞાન 1. મહાપુરુષોની જન્મ અને મૃત્યુ તારીખ
 2. મહાપુરુષોના માતા-પિતાનું નામ અને જન્મસ્થળ
 3. પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓની જન્મતારીખ
 4. પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓની મૃત્યુતારીખ
 5. ઐતિહાસિક બનાવોની તારીખ
 6. ભારતનાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો
 7. ગુજરાતના અભયારણ્યો તથા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો
 8. ગુજરાતના જિલ્લાઓ
 9. ગુજરાતની નદીઓ
 10. ગુજરાતની જીવાદોરી : નર્મદા – સરદાર સરોવર 
 11. ગુજરાતનાં મ્યુઝિયમો
 12. અંગ્રેજોનું ભારતમાં આગમન અને ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળની શરૂઆત
 13. પ્રાચીન ભારતની સંસ્કૃતિ તથા હડપ્પા અને મોહેન્જોદડો (સ્લાઈડ શો)
 14. બિરસા મુંડા (સ્લાઈડ શો)
 15. એકલવ્ય (સ્લાઈડ શો)
 16. ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના (સ્લાઈડ શો)
 17. બંધારણ પ્રશ્નોત્તરી
 18. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીઓની યાદી
 19. ગુજરાતના હાલના રાજ્યપાલ ડૉ.કમલા બેનીવાલ વિશેની વિસ્તૃત માહિતી
 20. ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીઓની યાદી પરિચય સાથે
 21. વડાપ્રધાનનો સમયગાળો

2 ટિપ્પણીઓ: